Aleviler arasında bile tam olarak Aleviliğin neliği konusunda tam bir netlik yok. Belki de olması bile gerekmiyor ve dahası, böylesi bir netliğin...